dijous, 1 de març del 2018

Casal d'estiu 2018

Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre de 2018
Obert al barri, tant per a alumnes de l’escola com per a infants d’altres escoles

Casal d’Estiu en el lleure destinat a nens i nenes amb una única finalitat: Passar-ho bé
Totes les activitats i tallers, les competicions i jocs, intercanvis amb altres Casals i Campus, les programacions i les sortides s’adaptaran a les diferents edats dels participants del Casal.

Casal d’estiu, adreçat a infants des de P3 a P5 i per a infants de 1r a 6è de primària
De dilluns a divendres de 9 a 17 h, amb opció d’acollida setmanat o puntual de 8 a 9h
El campus es realitzarà a l’escola Nou Patufet c/Bruniquer, 25 i a c/Encarnació, 23 (P3, P4 i P5)
Aquesta és la programació tipus del Casal d’Estiu (de P3 a P5) i la programació del Casal de 1r a 6è

Opcions d’horari
M - De 9 a 13h (matí)
MD - De 9 a 15h (matí + migdia, dinar inclòs)
MT - De 9 a 13h i 15 a 17h (matí + tarda)
MTD - De 9 a 17h (tot el dia, dinar inclòs)
Acollida opcional de 8 a 9h

Torns
Torn 1: 25/06 al 29/06
Torn 2: 02/07 al 06/07
Torn 3: 09/07 al 13/07
Torn 4: 16/07 al 20/07
Torn 5: 23/07 al 27/07
Torn 6: 03/09 al 07/09

Preus
M:   65 euros - De 9 a 13h (matí)
MD: 116 euros - De 9 a 15h (matí + migdia, dinar inclòs)
MT:   85 euros - De 9 a 13h i 15 a 17h (matí + tarda)
MTD: 132 euros - De 9 a 17h (tot el dia, dinar inclòs)
12 euros - Servei d'Acollida de 8 a 9 h setmanal
3 euros - Servei d'Acollida de 8 a 9 h puntual

Descomptes
3 o més setmanes en règim MTD
3 setmanes: 395 euros
4 setmanes: 525 euros
5 setmanes: 655 euros
6 setmanes: 785 euros

2n germà i resta de germans en MTD
2 setmanes: 250 euros
3 setmanes: 375 euros
4 setmanes: 500 euros
5 setmanes: 620 euros
6 setmanes: 740 euros

Sortides
Dues sortides setmanals adaptades segons edat, competicions intercampus i nit a l’escola!
Les sortides programades les publicarem al mes de maig.
Es lliurarà uns samarreta del casal a cada participant que haurà de portar posada a cada sortida.
El Campus d’estiu està organitzat i gestionat pel Nou Patufet en col·laboració amb la Fundació Bàsquet Català, especialistes en activitats lúdiques, socials, educatives i esportives dins del món de la formació d’infants, joves i adults
Periòde inicial d’inscripció: del 23 d’abril al 31 de maig de 2018
Sol·licitud ajuts econòmics: del 21 d’abril al 8 de maig de 2018 (+info)
Inscripció
Descarrega el full d’inscripció i porta’l degudament emplenat a la secretaria del Nou Patufet (c/Bruniquer, 25) o bé envia’l per correu electrònic a secretaria@noupatufet.coop

Què cal portar
- Petit refrigeri i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial)
- Gorra i crema de protecció solar (posada de casa i a la motxilla)
- Tovallola, banyador i xancletes
- Cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable)
- Roba i calçat esportiu còmodes, tancat per a les sortides
- Muda de recanvi (sobretot els petits)
- Per a les sortides: samarreta del Casal (es dóna el primer dia de Casal). Els més petits (P3, P4, P5) també tindran una polsera identificativa.
- Medicació: especificar per escrit la dosi i horari. Cal autorització

Qüestions pràctiques i de funcionament
- Cal arribar havent esmorzat
- L'hora d'entrada al Casal és a les 8.55 h per començar puntuals a les 9.00 h
- En  cas que algun participant hagi d'entrar abans, pot sol·licitar el servei d'acollida
- Cal marcar bé la roba amb nom i cognom
- Cal avisar dels imprevistos, retards, malalts, etc
- No portar diners de butxaca
- Document complet amb informació pràctica i de funcionament

Pagament
50% en el moment de fer la inscripció i la resta, del 15 al 22 de juny, abans de l’inici del campus.

Observacions
Descomptes en 3 o més setmanes en règim MTD
Descompte al 2n germà i resta de germans en MTD
Als alumnes que no són del Nou Patufet se’ls aplicarà un 10% afegit al preu indicat
No s’aplicaran els descomptes, en cas de voler ampliar setmanes i/o un cop començat el Campus. El preu serà el mateix que el d’una setmana.
No s’admet la inscripció de dies puntuals

Descomptes
2 o més setmanes en règim MTD
2n germà i resta de germans en MTD

Documents del Casal per descarregar
- Inscripció
Autoritzacions (marxar sol, recollida per una persona diferent a pare/mare/tutor, dormim a l’escola, medicació)
- Informació pràctica i de funcionament
Sortides programades petits
- Sortides programades grans
Menú general juny
Menú general juliol
- Menú general setembre

Més informació
Reunió informativa beques: dijous 19 d'abril a les 17.15 h al Nou Patufet
Reunió informativa funcionament casal: dijous 24 de maig a les 17.15 h al Nou Patufet
Al web Nou Patufet
A l’escola (c/ Bruniquer, 25) o al telèfon de l’escola 93 707 49 67
Persones de contacte: Núria Zapater i Vanessa Roma