02 de maig 2024

Informació important sobre els ajuts econòmics

Tenint en compte que les incidències tècniques que afecten el tràmit de sol·licitud de subvenció (beca) per a activitats de la Campanya de Vacances d'Estiu segueixen sense haver-se resolt, i davant l'actual impossibilitat per part de l'Ajuntament d'absorbir tot el volum de sol·licituds, us comuniquem que des d'avui també podeu enviar i registrar les sol·licituds de subvenció a través de la instància genèrica fins al 7 de maig. 

Passos per a poder registrar la sol·licitud: 
  1. Primer us haureu de descarregar la plantilla de la sol·licitud. Ho podeu fer en aquest enllaç
  2. Haureu d'imprimir la plantilla de la sol·licitud, omplir-la i signar-la. Si en comptes d'imprimir-la preferiu recollir-la a l'escola, podeu fer-ho en l'horari habitual se secretaria. 
  3. Després podeu escanejar-la o fer una fotografia 
  4. Finalment, pujar-la a l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona per l'apartat d'instància genèrica. A cada instància genèrica podeu annexar fins a un màxim de 10 documents, i la suma de tots ells no pot superar els 10 MB. La instància genèrica la podeu fer amb un certificat digital tipus idCAT mòbil. 
Recordeu que a la plantilla de sol·licitud hi ha l'espai per tal que, si és necessari, el cònjuge signi l'autorització de consulta de dades a l'AEAT, i que, per tant, si signa en el mateix full ja no cal annexar cap document més. 

Dades a tenir en compte: 
  1. Quan ompliu el formulari, indiqueu que el tràmit es realitza en nom propi
  2. També us recomanem que a l'apartat d'"Assumpte" hi poseu "Sol·licitud de subvenció Campanya de Vacances d'estiu". 
  3. A l'apartat d'"Exposició de fets i raons" hi poseu: "Annexem X sol·licituds de subvenció de la Campanya de Vacances d'estiu" (on X seria el nombre de sol·licituds que annexeu). 
  4. Finalment, a l'apartat de "Petició" indiqueu que: "La instància va adreçada al Departament de Promoció de la Infància, carpeta número 211 d'ARIADNA". 

 Un cop més, lamentem les dificultats i els inconvenients que us està causant el mal funcionament del tràmit, l'Ajuntament segueix treballant per a poder resoldre-ho tan aviat com sigui possible. 

Si teniu algun dubte, podeu trucar a la Fundació del Bàsquet Català, telèfon 933 966 620.